BuildingID heeft alle integrale informatie van de gebouw voorraad van Nederland. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om efficiënter samen te werken met woningbouwcorporaties en particuliere woningbezitters met betrekking tot onderhoud, renovatie en verduurzaming. Door schaalvergroting en digitalisering kunnen gunstige prijsafspraken voor beide betrokken partijen worden gemaakt.

Nieuwe ontwikkelingen worden ook ondersteund. De ontwikkelende bouwer krijgt de mogelijkheid om op gericht op zoek te gaan naar geschikte woningen voor sloop/nieuwbouw. Daarnaast zijn grootschalige vastgoedprojecten efficiënter dan momenteel met slechts BIM te realiseren. Essentie om tot deze efficiency slag te komen is de inzet van automatisering, BIM Bibliotheken en het aangaan van een partnerschap.