3D - BIM

  • BIM Strategie
  • BIM Management en advies
  • BIM Protocol
  • BIM Realisatie
    • Bouwkundig
    • Constructief
    • Installaties

- BIM uitwerking

- 3 kantoren Houthavens Amsterdam

- Nieuwbouw, UO fase

- 60 luxueuze en rijk gedetailleerde woningen

- design & build proces

- in zeer korte tijd verkooptekeningen gerealiseerd

- BIM Management

- DO tot en met UO

- Nieuwbouw

- Renovatie van monumentale Amsterdamse woningen

- Installaties ten behoeve van integratie en afstemming

- 4D Bouwplanning ten behoeve van bouwoptimalisatie

- BIM Management

- Afstemming disciplines

- Geautomatiseerde PvE controle

- BIM Management

- Ketensamenwerking

- Renovatie en nieuwbouw

- Ontwerpondersteuning

- Volledig BIM

- Nieuwbouw

- Ontwerp tot en met realisatie

- Volledig BIM

- Renovatie

- Haalbaarheid

- Bouwprogramma

- Nieuwbouw

- BIM Management

- DO tot en met UO

- Nieuwbouw

- BIM Management

- DO tot en met UO

- Nieuwbouw