BuildingID vervaardigt zelfstandig integrale vastgoedinformatie uit openbare bronnen, foto’s, tekeningen en data op basis van moderne technieken zoals Artificial Intelligence, 3D BIM-Modelling en Data Engineering. Uit 3D GIS/BIM-modellen van gebouwen destilleren wij zowel 1D informatie en berekeningen als 2D tekeningen. Het in samenhang brengen van alle individuele data, tekeningen en elementen leidt tot een integraal gebouwmodel met aansluiting tot haar geometrische omgeving..
-          1D Data:intelligente data extractie uit de modellen en informatievorming door samenvoeging van aanvullende databronnen. Er zijn oneindig veel digitale koppelingen realiseerbaar zoals de geografische positie, elementen- en attributen, alle interne en openbare vastgoed en grondcoderingen, en het berekeningen en diverse waarden. Informatie wordt gecreëerd t.b.v. onderhoudsplannen, kostenramingen, energie- en vastgoedwaarde berekeningen, onroerend goed vergelijkingen en cartotheekbehoeften.

-          2D Tekeningen: alle gebruikelijke en aanvullend wenselijke vastgoedtekeningen en doorsneden zijn mogelijk

-          3D Modellen: GIS en BIM-modellen en interactieve Gevelrasters gekoppeld aan kavels en tuinen. De modellen kunnen op diverse Level of Detail (LOD) worden getoond (van grof tot zeer gedetailleerd).