• Diensten:

- Visie vorming, kennisoverdracht, proces- en projectbegeleiding

- Verbetering van communicatie, begrip en samenwerking door digitale informatie en datakoppelingen

- Constante validatie, optimalisatie en verrijking van uw vastgoed data  

 • Creatie van Integrale Vastgoedinformatie:

- De creatie van hoog waardige vastgoedinformatie: 1D Informatie, 2D Tekeningen, en 3D (GIS/BIM)-modellen

- Zelfstandig uit te voeren

- besluitvorming op basis van laagdrempelige Lidar-opnames te combineren met alle bestaande vastgoedinformatie

 • Systemen:

- Het Vastgoedportaal is een online omgeving voor  al uw 1D vastgoedinformatie, documenten en foto's.
  2D tekeningen en 3D BIM/GIS modellen, gevelrasters en kavel en tuindefiniëringen. 

- De Data Warehouse (DWH) is de centrale opslagplaats van alle vastgoed gerelateerde informatie.
  Hier vindt constante data-cleaning plaats en worden andere systemen en dashboards, Power BI, en 3D (GIS/BIM)-viewers gevoed.

 

 • Digitalisering 
  van tekeningen, overzichten, foto’s en data
 • Engineering                     
  het proces van data naar informatie
 • Creatie                                
  van 3D GIS/BIM-modellen, 2D tekeningen,1D informatie
 • Levering                             
  in ieder gewenst formaat, datalink en -dumps
 • Ontsluiting                       
  via vastgoedinformatieportals en data warehouse
 • Validatie                            
  op intelligente wijze relateren en vergelijken van data 
 • Optimalisatie                 
  het vergelijken en aanpassen van brondata 
 • Verrijking                          
  het completeren van data engineering
 • Actualisering   
  up-to date maken met extra data, tekeningen foto’s
 • Koppeling                  
  digitale data als input voor systemen en processen
 • Opslag                        
  data warehouse voor duurzame betrouwbaarheid
 • energie loket
 • Apps gericht op specifieke doelgroep en toepassing
 • portfolio analyse en advies
 • BGT, WOZ en BAG analyse en validatie
 • specifieke analyses en voorspellingen
 • harmonisatie databases
 • energie analyse
 • economische waarde analyse