BuildingID

BuildingID_informatie.png

BuildingID is een innovatief Bouwkundig ICT-bedrijf dat zich richt op het vervaardigen, ontsluiten en beheren van digitale vastgoedinformatie van onroerendgoedportefeuilles. Door de toepassing van diverse technieken zoals Modelleren, Artificial Intelligence, Machine Learning, Algoritmen en Data Engineering wordt vastgoedinformatie gecreëerd.

Alle vormen van vastgoedinformatie wordt vanuit een centrale database (Data Warehouse) beheerd en ontsloten middels een Vastgoedportaal met (BIM, IFC en GIS) Viewers en Dashboards, eenduidig en integraal ontsloten ten behoeve van uw werkzaamheden, processen en systemen.

Door middel van data-systeemkoppelingen wordt uw vastgoedinformatie ontsloten voor processen als: MJOB, WWS, NTA 8800, diverse NEN-normen, interne en externe rapportages, de vaststelling van OG-waarden, de communicatie met huurders, collega’s en partners.

Content

BuildingID_data_en_informatie.png

BuildingID vervaardigt 1D vastgoeddata en samengestelde informatie, 2D Tekeningen en 3D GIS en BIM-modellen op basis van uw eigen input gegevens bestaande uit o.a. tekeningen, foto’s en data. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende databronnen: zoals GIS-modellen, reeds bestaande BIM-modellen, foto’s, en Lidar scans, opnames, IoT-data en de data van uw toeleveranciers en partners.

De integrale 3D GIS-database van het gehele Nederlandse Vastgoed biedt een optimale connectie met externe- en openbare databronnen w.o. het Kadaster, BAG, BGT, WOZ en CBS. De modellen hebben specifieke kenmerken en geometrie (zowel van gebouwen als kavels) en zijn gekoppeld aan bovengenoemde databronnen.

Diensten

BuildingID_diensten

BuildingID heeft kennis van het proces van verzamelen en creëren van vastgoedinformatie; het actualiseren, valideren, verrijken en optimaliseren van deze informatie; en het ontsluiten, koppelingen en beheren van uw vastgoedinformatie. Wij helpen organisaties daarnaast met visievorming, consultancy, kennisoverdracht en project- en procesbegeleiding. Ook ondersteunen wij efficiënt, integraal en doelmatig opnames van woningen bij mutaties, renovaties en de rapportages van de NTA 8800.

De systemen van onderstaande processen worden gevuld met de gewenste informatie ten behoeve van Onderhoud (O-prognose, Vastware), Energieprestaties (Vabi), en primaire en diverse andere secundaire Systemen. BuildingID is u graag van dienst middels consultancy, data-ontwikkeling en databeheer, data- en systeemkoppelingen, de inzet van het Vastgoedportaal, Viewers en Dashboards, en de implementatie van een Data Warehouse.

Doelgroep

BuildingID_doelgroep

BuildingID werkt voor professionals in het vastgoed, waaronder woningbouwcorporaties, vastgoedbeleggers, financiële instellingen, provincies en gemeenten. Wij zijn innovatief en onafhankelijk, en werken graag samen met u en anderen.

NL - Geometrisch

BuildingID heeft al het Nederlandse vastgoed in 3D GIS-modellen vervaardigd en opgeslagen in haar integrale vastgoed database. Van alle gebouwen zijn de gebouwelementen en geometrische waarden vastgesteld. Meerdere oppervlakten en inhouden worden gehanteerd waaronder BVO, GBO en BI conform NEN2580 en andere berekeningsmethoden. Daarnaast bevat de database ook dak- en nok hoogte, aanwezigheid van dakkapellen, daktype, oriëntatie van de diverse (dak, gevel) vlakken, positie van ramen en deuren, enzovoort. Uiteraard kunnen deze geometrische waarden worden getoond door middel van 1D Informatie, 2D Tekeningen en 3D (GIS en BIM) modellen.

Woningcorporaties

Vervaardigen, ontsluiten en beheren van integrale en intelligente vastgoedinformatie en de ondersteuning in beleid en projecten (bestaande en nieuwbouw).

Provincie/ Gemeente

Doelmatig en efficiënte ondersteuning bij verduurzaming en beleidsbepaling (informatie op woning, wijk, gemeente en provincieniveau). Smart City, Energie loket en BAG/WOZ analyse in één. Ondersteuning van het proces van omgevingsvergunningen en het intelligent documenteren ervan.

Bouwsector

Procesverbeteringen en het documenteren en beheren van vastgoedinformatie en gelieerde processen.

Financiële sector

Optimale processen en verbetering van tevredenheid van cliënten door bruikbare individuele informatievoorziening (waardering, verduurzamingsmogelijkheden en kosten, vastgoed gerelateerde ontwikkelingen) en het creëren van meer inzicht in de gehele portfolio.