BuildingID heeft de basisinformatie en de kennis op het gebied van het Nederlands vastgoed en de gebouwde omgeving. Voor iedere vraag op dit gebied is met de BuildingID data een oplossingsrichting te bedenken, de specifieke vraag te beantwoorden.