BuildingID

BuildingID_informatie.png

BuildingID is een bouwkundig ICT bedrijf, en richt zich zowel op intelligente data-ontwikkeling als data-koppelingen van het bestaande en nieuw te ontwikkelen Nederlands vastgoed.

Content

BuildingID_data_en_informatie.png

BuildingID heeft een database van het Nederlands vastgoed ontwikkeld op het gebied van algemene kenmerken, geometrie, energie en waarde. GIS en BIM modellen maken ook onderdeel uit van de mogelijkheden.

Diensten

BuildingID_diensten

BuildingID heeft kennis van data ontwikkeling, validatie en optimalisatie. Middels Consultancy of Apps kan de BuildingID database of de kennis worden ingezet.

Doelgroep

BuildingID_doelgroep

BuildingID werkt voor professionals in het vastgoed, waaronder provincie, gemeente, woningbouwcorporatie, banken, beleggers en verzekeraars.

Geometrie

BuildingID heeft in haar integrale vastgoed database van alle gebouwen de gebouwelementen en geometrische waarden opgeslagen. Meerdere oppervlakten en inhouden worden gehanteerd waaronder BVO, GBO en BI conform NEN2580 en andere berekeningsmethoden zoals WWS. Daarnaast bevat de database ook dak- en nok hoogte, aanwezigheid van dakkapellen, daktype, oriëntatie van de diverse dakvlakken, enzovoort. En uiteraard kunnen deze geometrische waarden worden getoond door middel van 3D GIS en BIM modellen.

Energie

BuildingID kan op basis van specifieke kenmerken en geometrische waarden van elke individuele woning de energiebehoefte berekenen en het energielabel bepalen. Om de verduurzaming van Nederland te kunnen ondersteunen kunnen ook verbetermaatregelen worden voorgesteld en de daarmee gemoeide kosten.

Waarde

BuildingID kan op basis van locatie en specifieke geometrische kenmerken van de woning accurate financiële waarden bepalen. Dit kan ondersteunen bij het valideren van de waarde van een vastgoed portfolio of een vergelijking van WOZ waarden.

 

Provincie

Ondersteun gericht en efficiënt bij verduurzaming.

Gemeente

Smart City, Energie loket en BAG/WOZ analyse in één.

Bouw sector

Procesverbetering en lead generator.

Financiële sector

Hogere klanttevredenheid en opwaardering vastgoed portfolio.